Online: 12  |   Yesterday: 1840  |   Total: 1731038
vi  en
Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng  (sales force services) Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý Dịch vụ cho thuê lại lao động phổ thông| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

Pictures of activities

Online Support

Phòng nhân sự
   Phòng nhân sự
Sales Department
   Phòng kinh doanh
Finance Department
   Phòng kế toán
   028. 3505 4224