Đang online: 5  |   Hôm qua: 1845  |   Lượt truy cập: 1736028
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Bảo Hiểm
Văn bản pháp luật về Bảo Hiểm
LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG năm 2015
LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG năm 2015
25/08/2016 04:08:58

Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
25/08/2016 04:08:03

Công văn số 5544/BYT-BH trả lời BHXH Việt Nam về trường hợp người bệnh đã thanh toán vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Ngày 19/7/2016 bộ y tế có công văn số 5544/BYT-BH trả lời BHXH Việt Nam về trường hợp người bệnh đã thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì không phải đóng thêm nữa, và sẽ được cấp giấy không phải cùng chi trả trong năm tài chính
18/08/2016 08:08:48

Công văn 361/LĐTBXH-BHXH V/v thực hiện chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
Công văn 361/LĐTBXH-BHXH V/v thực hiện chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
06/06/2016 12:06:53