Đang online: 10  |   Hôm qua: 1845  |   Lượt truy cập: 1736028
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Thuế
Văn bản pháp luật về Thuế
Nghị Định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Từ ngày 1/6/2017 Người sử dụng lao động được giảm 0,5% mức lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Doanh nghiệp đóng 21,5%, người lao động đóng 10.5% như cũ)
18/05/2017 11:05:35

Công văn 4528/TCT-PC Vv Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở của TỔNG CỤC THUẾ
Ngày 16/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương có công văn hỏi Tổng Cục Thuế về vấn đề này, Theo đó, Tổng Cục thuế cho rằng đối với trường hợp các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2015) sẽ không bắt buộc phải công...
10/06/2017 02:06:44