Đang online: 19  |   Hôm qua: 1849  |   Lượt truy cập: 1739092
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ phái cử công nhân
Dịch vụ phái cử công nhân
Dịch vụ cho thuê lại lao động phổ thông| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Trong xu hướng Quý công ty muốn mở rộng, phát triển sản xuất mà vẫn muốn định biên nhân sự thấp nhất, hoặc quý công ty có những dự án ngắn hạn, thời vụ, hoặc lao động của quý Công ty thường xuyên phải làm ngoài giờ và tổng giờ này có thể sẽ vượt quá 200 giờ trong năm. Giải pháp để giải quyết các...
02/08/2017 03:08:25

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt cung cấp Dịch Vụ Cung Ứng lao động thuê ngoài thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, nhân viên theo yêu cầu của quý Khách hàng, ký hợp đồng lao động với nhân viên và sau đó cử những nhân viên này sang làm việc cho khách hàng với tư cách là một phần của lực...
02/08/2017 03:08:39

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ là giải pháp hàng đầu cho những mùa cao điểm hoặc tình trạng thiếu nhân lực tạm thời ở một khâu nào đó trong quy trình làm việc vận hành Quý Công Ty.
29/07/2015 08:07:38

Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tạm Thời| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Tạm Thời là giải pháp nhằm đáp ứng lượng lao động thiếu hụt tạm thời của Quý Công Ty, khi mà việc tuyển dụng nhân viên chính thức chưa đáp ứng kịp số lượng lao động cần cho sản xuất, kinh doanh hoặc khi cần phải thay thế tạm thời lao động tạm nghỉ trong thời kỳ thai...
14/04/2015 09:04:54

Phương pháp lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ lao động thuê ngoài.
Việc lựa chọn được đơn vị cung cấp nhân sự thuê ngoài uy tín, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu cuả mình đang là mối quan tâm cho các cán bộ phụ trách. Khi mà rất nhiều công ty kể cả có vốn đầu tư nước ngoài và công ty trong nước có nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp lao động thuê ngoài như một...
29/07/2015 08:07:48

17 Ngành nghề được cho thuê lại lao động theo Nghị Định 55/2013/NĐ-CP
DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
29/07/2015 08:07:04