Đang online: 12  |   Hôm qua: 1849  |   Lượt truy cập: 1739092
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng (Sales force services)
Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng (Sales force services)
Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng (sales force services)
Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng là một loại hình dịch vụ cung cấp nhân sự hỗ trợ bán hàng cho khách hàng: - Cung cấp nhân viên giới thiệu sản phẩm - Cung cấp nhân viên chăm sóc đại lý - Cung cấp nhân viên bán hàng
03/04/2017 04:04:26