Đang online: 12  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741805
vi  en
Trang chủ > Tư vấn > Hướng nghiệp
Hướng nghiệp
Các khoản thu không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Quy định các khoản thu nhập từ tiên lương tiên công không phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuê thu nhập cá nhân như sau:
10/06/2016 01:06:08

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016
Trong bài viết này Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Cách tính thuế TNCN 2016 (đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.
10/06/2016 01:06:57

Biểu mẫu tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Biểu mẫu tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
28/01/2016 02:01:23

Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
28/01/2016 02:01:10

Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
28/01/2016 02:01:10

Quản lý thu BHXH theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016 thì Quản Lý Thu được quy định như sau:
28/01/2016 02:01:53