Đang online: 7  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741805
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn Bản Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm hành Chính
Văn Bản Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm hành Chính
Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự ...
NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
06/08/2014 03:08:34

02/2014/NĐ-CP - thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc Ngày ban hành: 10/01/2014 Ngày hiệu lực: 25/02/2014
02/06/2014 03:06:36