Đang online: 8  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741805
vi  en
Trang chủ > Tư vấn > An toàn lao động
An toàn lao động

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN ĐIỆN

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN ĐIỆN

- Vỏ bảo vệ;

- Che chắn bảo vệ;

- Bố trí bảo vệ;

- Cách điện nơi làm việc;

- Dùng điện áp an toàn;

- Nối đất bảo vệ:

           Rđ ≤ 4 Ω tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.

 

- Chống sét đánh thẳng:

          Rđ ≤10 Ω tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.

          Kiểm tra định kỳ trước mùa mưa hàng năm.

- Chống sét lan truyền:

          Rđ ≤4 Ω tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.

          Kiểm tra định kỳ trước mùa mưa hàng năm.

 

 

- Dòng điện rò:

          0.75mA: với máy điện cầm tay cấp I.

          0.5mA: với máy điện cầm tay cấp II, III.

- Điện trở cách điện:

          Cách điện làm việc Rcđ =2 MΩ

          Cách điện tăng cường Rcđ =7 MΩ